DOKUMENTY

Poniżej zamieszczone są rożnego typu dokumenty związane z organizacją imprez turystycznych.
Formularz uczestnictwa - wersja online

dla klientów indywidualnych Kliknij, aby przejść

Formularz uczestnictwa - wersja activPDF

dla klientów indywidualnych Kliknij, aby pobrać

Grupowy formularz uczestnictwa - wersja online

dla klientów grupowych
Kliknij, aby przejść

Grupowy formularz uczestnictwa - wersja activPDF

dla klientów grupowych
Kliknij, aby pobrać

Grupowy formularz uczestnictwa - wersja XLSX

dla klientów grupowych
Kliknij, aby pobrać

Jak wpłacić? - wersja PDF

dla klientów indywidualnych Kliknij, aby pobrać