FORMULARZ UCZESTNICTWA W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ - WERSJA ONLINE​  w imieniu własnym i osób które zgłaszam, zapoznałem/am się z Programem Imprezy, Umową Główna, Umową o Przekazaniu i Przetwarzaniu Danych Osobowych oraz świadczeniami zawartymi w cenie i je akceptuję.
  zostałem/am poinformowany/a, że administratorem ww. danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych staje się Biuro Podróży AWENTUR Krzysztof Wójcik z siedzibą w Knurowie przy ul. Stawowej 2.
  ww. dane osobowe podaję dobrowolnie w celu udokumentowania chęci wzięcia udziału w imprezie turystycznej.
  ww. dane osobowe mogą być użyte wyłącznie do celów organizacyjnych wyjazdu.
  przyjmuję do wiadomości, iż niniejszy formularz nie stanowi potwierdzenia zapisu na imprezę turystyczną, a jest nim wpłata na zaliczki na rachunek bankowy organizatora.


  przetwarzanie moich danych osobowych i osób, które zgłaszam dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu uczestnictwa w imprezie turystycznej (zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych).


  drogą mailową.
  preferowanymi przeze mnie komunikatorami internetowymi.
  w formie SMS-ów.


  drogą mailową.
  preferowanymi przeze mnie komunikatorami internetowymi.
  w formie SMS-ów.  wysłanie formularza.