GRUPOWY FORMULARZ UCZESTNICTWA
- WERSJA ONLINE

Poniższy formularz służy do przesłania online danych osobowych uczestników zlecenia.

Można to zrobić na dwa sposoby. Kopiując i wklejając listę osób w polu „Lista osób z danymi”

lub przesyłając plik z danymi przy użyciu opcji „Wybierz plik”.
  w imieniu własnym i osób które zgłaszam, zapoznałem/am się z programem imprezy, świadczeniami zawartymi w cenie oraz Umową o świadczenie usług turystycznych.
  zostałem/am poinformowany/a, że administratorem ww. danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych staje się Biuro Podróży AWENTUR Krzysztof Wójcik z siedzibą w Knurowie przy ul. Stawowej 2.
  ww. dane osobowe podaję dobrowolnie w celu dokonania zobowiązań wynikających z podpisanej Umowy
  ww. dane osobowe mogą być użyte wyłącznie do celów organizacyjnych wyjazdu.
  przyjmuję do wiadomości, iż niniejszy formularz nie stanowi potwierdzenia zapisu na imprezę turystyczną, a jest nim wpłata na zaliczki na konto organizatora.


  przetwarzanie moich danych osobowych i osób, które zgłaszam dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu uczestnictwa w imprezie turystycznej (zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych).


  drogą mailową.
  preferowanymi przeze mnie komunikatorami internetowymi.
  w formie SMS-ów.


  drogą mailową.
  preferowanymi przeze mnie komunikatorami internetowymi.
  w formie SMS-ów.